Wij respecteren uw privacy.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. De cookies zijn niet noodzakelijk om de website goed te laten werken. Hieronder kunt u aangeven, welke cookies wij mogen gebruiken.

Meer informatie
Naam Google Analytics Cookie
Provider Google
Doel Gebruiksgegevens en statistieken van websitebezoekers bijhouden.
Naam cookie GOOGLEANALYTICS
Vervaldatum cookie Na een maand

Meer informatie
Naam ColdFusion CFIDE/CFTOKEN Application Cookie
Provider Adobe ColdFusion
Doel Een vlottere browse-ervaring aanbieden.
Naam cookie CFTOKENS
Vervaldatum cookie Na een maand

Meer informatie
Naam Cookie Alert Popup Cookie
Provider Media Dog Productions
Doel Het cookie-waarschuwingsscherm verbergen bij toekomstige websitebezoeken.
Naam cookie COOKIEALERT
Vervaldatum cookie Na een maand
Opslaan & Afsluiten
Disclaimer  /  Privacy- & Cookiebeleid
Close

Locatie

Sprang A productielocatie

Terug naar onze locaties

Vermilion heeft nieuwe plannen voor de bestaande locatie Sprang. We willen een boring uitvoeren in een bestaande put om via een aftakking een ander punt in het gasveld Sprang aan te boren. Er wordt sinds 1994 gas geproduceerd uit dit gasveld. We hebben een winningsplan en een aanmeldingsnotitie ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit project wordt vanuit EZK gecoördineerd om zo de procedure inzichtelijker te maken.

 Kaartje Sprang

Vergunningen in procedure

De minister van EZK beoordeelt, op basis van de binnengekomen adviezen, de gecoördineerde aanvragen. Daarna worden de ontwerpbesluiten opgesteld en komen de besluiten ter inzage. Een aankondiging van EZK volgt voor de terinzagelegging en er wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd.

  • Aanmeldingsnotitie – 4 mei 2020

We hebben een aanmeldingsnotitie ingediend. Deze beschrijft dat we een boring willen gaan uitvoeren en, als er aardgas wordt aangetroffen, deze put in productie willen nemen. Op 28 mei 2021 heeft de minister van EZK besloten dat er géén MER hoeft te worden opgesteld. EZK heeft voor de m.e.r.-beoordeling advies gevraagd aan SodM, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), provincie Noord-Brabant en de gemeente Loon op Zand.

  • Winningsplan – 1 juni 2021

Het Sprang winningsplan is door ons ingediend bij EZK. Hierin staat hoeveel en hoe lang we verwachten te produceren uit het Sprang veld en wat de verwachte risico’s en effecten zijn.  EZK vraagt voor het winningsplan advies aan TNO, het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische commissie bodembeweging, provincie Noord-Brabant, gemeente Waalwijk, gemeente Loon op Zand, waterschap Brabantse Delta en de Mijnraad.

  • Omgevingsvergunning voor het boren – 27 juli 2021
Er is een omgevingsvergunning ingediend voor het boren van een zij-aftakking van de bestaande put. EZK vraagt voor deze omgevingsvergunning advies aan SodM, LNV, provincie Noord-Brabant, gemeente Loon op Zand en waterschap Brabantse Delta.

  • Omgevingsvergunning verandering productie – 28 juli 2021

Er is een omgevingsvergunning ingediend voor het verhogen van de productie op de bestaande mijnbouwlocatie Sprang. EZK vraagt voor deze omgevingsvergunning advies aan SodM, LNV, provincie Noord-Brabant, gemeente Loon op Zand en waterschap Brabantse Delta.

 

Meer weten?

Waar wilt u meer over weten?

We staan u graag persoonlijk te woord.

Naar contact