Wij respecteren uw privacy.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. De cookies zijn niet noodzakelijk om de website goed te laten werken. Hieronder kunt u aangeven, welke cookies wij mogen gebruiken.

Meer informatie
Naam Google Analytics Cookie
Provider Google
Doel Gebruiksgegevens en statistieken van websitebezoekers bijhouden.
Naam cookie GOOGLEANALYTICS
Vervaldatum cookie Na een maand

Meer informatie
Naam ColdFusion CFIDE/CFTOKEN Application Cookie
Provider Adobe ColdFusion
Doel Een vlottere browse-ervaring aanbieden.
Naam cookie CFTOKENS
Vervaldatum cookie Na een maand

Meer informatie
Naam Cookie Alert Popup Cookie
Provider Media Dog Productions
Doel Het cookie-waarschuwingsscherm verbergen bij toekomstige websitebezoeken.
Naam cookie COOKIEALERT
Vervaldatum cookie Na een maand
Opslaan & Afsluiten
Disclaimer  /  Privacy- & Cookiebeleid
Close

Locatie

Nieuwehorne 1 productielocatie

Terug naar onze locaties

Vermilion heeft in 2009 en 2017 vanaf deze locatie boringen uitgevoerd. De boringen hebben laten zien dat er winbaar aardgas in de ondergrond zit. Vermilion wil dit aardgas nu gaan produceren. Daarvoor moet de locatie aangesloten worden op het bestaande pijpleidingnetwerk en moeten de juiste productiefaciliteiten op de locatie komen. In de tweede helft van 2022 zijn we daarom meer aanwezig in uw omgeving.

Aardgas voor Nederlandse huishoudens en bedrijven
Vermilion gaat binnenkort vanaf de locatie bij Nieuwehorne aardgas produceren. Hiervoor wordt de voormalige proefboorlocatie omgebouwd naar een productielocatie. De pijpleiding is nodig om het aardgas vanaf deze locatie te transporteren naar ons gasbehandelingsstation in Garijp. Hier wordt het gas, na behandeling, overgedragen aan de Gasunie en komt het terecht bij Nederlandse huishoudens en bedrijven. De verwachting is dat we begin 2023 de gasproductie opstarten.

Werkzaamheden in de omgeving
Van eind augustus tot eind november voeren we werkzaamheden uit voor de aanleg van de nieuwe pijpleiding. De aanleg gebeurt in één keer. Dit betekent dat er ongeveer 3 maanden gewerkt wordt aan het hele tracé (afhankelijk van de weersomstandigheden). Nadat de leiding is aangelegd, wordt de werkstrook netjes opgeruimd en de grond weer naar de oorspronkelijke staat gebracht. De pijpleiding zit dan in de grond en is niet zichtbaar. Door weersomstandigheden kan het zijn dat de laatste afwerking van de grond in het voorjaar van 2023 plaatsvindt. We doen alles om te zorgen dat omwonenden en de natuur zo min mogelijk last ervaren van onze activiteiten. Een ecoloog bewaakt de natuur, de activiteiten worden gemonitord door onze medewerkers in het veld en er wordt gerapporteerd aan de toezichthouder.

Aanleg pijpleiding met zo min mogelijk overlast
Tijdens de werkzaamheden komt een werkstrook van 25 meter breed langs het tracé voor het ingraven van de nieuwe stalen leiding. De leiding heeft een diameter van 12 cm en komt op een diepte van 1,50-1,75 meter beneden maaiveld. Dit stuk is tijdens de werkzaamheden afgerasterd, een tijdelijke rijbaan wordt aangelegd en de bestaande begroeiing wordt verwijderd. Verder wordt er een sleuf gegraven die, als het nodig is, wordt bemalen om het grondwater uit de sleuf te houden. De leiding wordt met kranen in deze sleuf getild.

Rond het tracé zullen veel activiteiten zichtbaar zijn, zoals graafmachines en medewerkers. Naar en van het tracé kunnen er tijdens de werkzaamheden meerdere transportbewegingen per dag plaatsvinden inde omgeving. De werkzaamheden voor de aanleg van de pijpleiding zijn zoveel mogelijk overdag, maar kunnen een enkele keer ook ’s avonds en ’s nachts plaatsvinden, waarbij plaatselijke verlichting wordt gebruikt.

Met aandacht voor natuur
De nieuwe leiding passeert een paar wegen en het Ketliker Skar. De pijpleiding gaat op een diepte van 7 tot 9 meter beneden maaiveld onder het natuurgebied door met een horizontaal gestuurde boring. Zo worden werkzaamheden, zoals ontgravingen, binnen het natuurgebied voorkomen.

De nieuwe leiding, met een lengte van 900 meter, wordt hier in één stuk geboord. Daarom moeten de leidingdelen eerst bovengronds helemaal worden uitgelegd en aan elkaar worden gelast. Vervolgens wordt de leiding in het geboorde gat getrokken. De werkzaamheden voor deze horizontaal gestuurde boring duren ongeveer 10 dagen.

Bij het passeren van de wegen, bijvoorbeeld voor de ingang van de locatie, vindt de horizontaal gestuurde boring plaats op een diepte van circa 3 meter beneden maaiveld. Hier duurt de boring telkens 2 dagen. De werkzaamheden voor de horizontaal gestuurde boring gaan aan één stuk door en vinden dag en nacht plaats. De activiteiten worden plaatselijk verlicht en u kunt hier hinder van ervaren.

De locatie voorbereiden
De locatie aan de Vogelweide bij Nieuwehorne gaat van een proefboorlocatie naar een productielocatie. Daarom worden er productiefaciliteiten neergezet. Om de locatie gereed te maken voor productie, zijn bouwwerkzaamheden op de locatie nodig. Ook worden er zonnepanelen geplaatst op de locatie, waarvan de opgewekte elektriciteit is bestemd voor de productielocatie. De meeste werkzaamheden worden van half november tot voor de kerst uitgevoerd. Daaraan voorafgaand zijn er af en toe voorbereidende werkzaamheden op de locatie. De activiteiten op de locatie Nieuwehorne vinden alleen overdag plaats.

Vermilion steekt energie in uw duurzame omgeving
Vermilion heeft aandacht voor de omgeving waarin wij actief zijn. Zo hebben wij een Omgevingsfonds dat zich richt op lokale projecten die de energietransitie versnellen. Verenigingen en stichtingen zijn welkom een aanvraag bij ons te doen voor verduurzamingsprojecten. 

Waar wilt u meer over weten?

We staan u graag persoonlijk te woord.

Naar contact