ContactContact Us
Menu

Juridisch

Dit is de website van Vermilion Energy Netherlands B.V. Tenzij anders is vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen (samen de “Vermilion Groep”), waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen.

Op onze website staat informatie die zowel van de Vermilion Groep als uit andere bronnen afkomstig is. Voor zover bekend zijn deze gegevens correct en betrouwbaar toen wij deze plaatsten. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op onze website altijd volledig en actueel is. 

De inhoud van deze site dient slechts ter informatie en beoogt geen financieel, juridisch, boekhoudkundig of fiscaal advies te bieden, en mag dus niet als zodanig worden geïnterpreteerd. 

Onze website bevat ook links naar websites van derden, maar Vermilion is niet aansprakelijk voor de juistheid of betrouwbaarheid van de op dergelijke sites gepubliceerde informatie, gegevens, meningen, adviezen of uitspraken. 

Vermilion is verder niet aansprakelijk voor vorderingen, onkosten, schadevergoedingen, kosten of verliezen van welke aard dan ook ten gevolge van het gebruik van onze website of van materiaal op, dan wel verkregen via, onze website. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor technische problemen met internet, software- of transmissie- problemen, computervirussen of destructieve programma's die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van onze website. Vermilion is niet aansprakelijk voor schadevergoedingen in verband met communicatie naar of vanaf onze website.  

Het materiaal op deze website is niet bedoeld als een verzoek om, of aanbieding van, effecten in welk rechtsgebied dan ook.  

Onze afbeeldingen alsook ons logo en ontwerp mogen uitsluitend met schriftelijke toestemming van Vermilion worden gebruikt.


(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

Vermilion Energy Netherlands B.V.
Hoofdkantoor - Harlingen
Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
Telefoon: 0517 493 333
Internationaal: 0031 517 493 333
Kantoor - Amsterdam
Gustav Mahlerplein 11-13
3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
Telefoon: 0517 493 306
Internationaal: 0031 517 493 306
Contact voor omwonenden
Investeringen in de omgeving waarin we werken
Noodcontact
0517 493 333
  • © 2019 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog