ContactContact Us
Menu

Vermilion Energy in Nederland

Vermilion Energy Netherlands B.V. maakt deel uit van het Vermilion Energy-concern met operaties geconcentreerd in Noord-Amerika, Europa en Australië. Wij exploreren, ontwikkelen en produceren koolwaterstofhulpbronnen op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze.

Locaties en activiteiten

Vermilion is in verschillende regio’s in Nederland actief. De interactieve kaart weergeeft onder andere onze locaties en activiteiten.

Meer Informatie

Energie in Nederland

In Nederland richt Vermilion zich op de opsporing, ontwikkeling en productie van conventioneel aardgas. Wij zijn van mening dat in eigen land geproduceerd aardgas een essentieel component vormt van de Nederlandse energiemix, omdat het de meest milieuvriendelijke fossiele brandstof is en daarnaast veilig, betrouwbaar en kosteneffectief.

Meer Informatie
Aardgas - De minst milieubelastende fossiele brandstof - Zeker. Betrouwbaar. Kosteneffective.

Onze verantwoordelijkheid

In onze samenleving neemt aardgas een primaire plek in de energiebehoefte in. Vermilion begrijpt dat we allemaal een rol moeten spelen bij het vinden van oplossingen voor de milieugevolgen. Of we nu producent of consument zijn van fossiele brandstoffen. Daarom leggen wij ons toe op beperking van de milieueffecten die we veroorzaken. Vermilion blijft investeren in technologieën voor het maximaliseren van energierendement en efficiënt watergebruik, en voor vermindering van onze uitstoot van broeikasgassen. Wij houden zorgvuldig rekening met de omgeving en de mensen die mogelijk gevolgen ondervinden van onze activiteiten. Onze medewerkers, partners, leveranciers en leden van de gemeenschap behandelen we altijd respectvol en eerlijk.

Meer Informatie

Onze mensen en de omgeving

Als verantwoordelijke energieproducent streeft Vermilion ernaar om een uitstekende buur te zijn en zet zij zich in om terug te geven aan de omgeving waar onze mensen wonen en werken. Dit doen wij door middel van Vermilion "Ways of Caring".

Meer Informatie
Vermilion Ways of Caring

Bij ons werken

Vermilion Energy Netherlands B.V. behaalde ook in 2018 de erkenning "Best Workplace" van het Great Place to Work® instituut in de categorie "Multinationals" in Nederland. Dit succes vormt de weerslag van onze toewijding aan onze medewerkers, maar ook van de inzet en de teamgeest van onze medewerkers, die zij elke dag weer aan Vermilion tonen. Als u belangstelling hebt voor een plek in ons dynamische en groeiende team, ga dan voor meer informatie naar onze carrièrewebsite.

ONZE CARRIÈREWEBSITE BEKIJKEN
Vermilion Energy Netherlands B.V.
Hoofdkantoor - Harlingen
Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
Telefoon: 0517 493 333
Internationaal: 0031 517 493 333
Kantoor - Amsterdam
Gustav Mahlerplein 11-13
3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
Telefoon: 0517 493 306
Internationaal: 0031 517 493 306
Contact voor omwonenden
Investeringen in de omgeving waarin we werken
Noodcontact
0517 493 333
  • © 2020 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog