ContactContact Us
Menu

Bedrijfsnieuws

BEDRIJFSNIEUWS / 16.10.2017

Uitnodiging informatiebijeenkomsten seismisch onderzoek

In augustus is Vermilion Energy Netherlands B.V. gestart met de uitvoering van seismisch onderzoek in de provincie Friesland. Aan de hand van de uitkomsten wil Vermilion inzicht krijgen in de opbouw van de diepere ondergrond. Op basis van deze informatie kan een schatting worden gemaakt van de aanwezigheid en de omvang van potentiële aardgasvoorraden en ook van aardwarmte.

Het deel van Friesland waar Vermilion dit jaar het seismisch onderzoek uitvoert, bestrijkt het grondgebied van de gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, Tytsjerksteradiel, Smallingerland, Opsterland en Súdwest-Fryslân.

Vermilion heeft al verscheidene informatiebijeenkomsten over dit seismisch onderzoek georganiseerd in Grou, Akkrum, Earnewâld, Drachten en Beetsterzwaag. De onderstaande bijeenkomsten staan gepland in de gemeenten Smallingerland en Súdwest-Fryslân. 

U bent van harte welkom op de volgende tijden, data en locaties:

Datum Tijd Locatie en adres
17-10-2017 16:00 – 20:00

Wijkvereniging De Watertoren

Kaatsland 11

8608 CX Sneek 

24-10-2017 16:00 – 20:00

Wijkvereniging De Spil

Molenkrite 169

8608 WD Sneek

De informatiebijeenkomst zal in de vorm van een inloopmiddag zijn. Aanmelding is niet noodzakelijk. Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de aard van het seismisch onderzoek en de verschillende technieken die toegepast worden.

Vanzelfsprekend krijgt u tijdens deze bijeenkomst alle gelegenheid om vragen aan ons te stellen over het seismisch onderzoek.

Voor nadere informatie kunt u een email met uw vraag sturen naar seismiekinfo@vermilionenergy.com.terug naar nieuws

(Tenzij anders vermeld hebben verwijzingen op deze website naar 'Vermilion', of 'het bedrijf', of 'we/wij', of 'onze' betrekking op alle personen en operaties gerelateerd aan Vermilion Energy Inc. en/of haar dochtermaatschappijen, waaronder haar Nederlandse dochtermaatschappij Vermilion Energy Netherlands B.V., wier operaties en activiteiten het hoofdonderwerp van deze website vormen)

  Vermilion Energy Nederland B.V.
  Hoofdkantoor - Harlingen
  Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
  Telefoon: 0517 493 333
  Internationaal: 0031 517 493 333
  Kantoor - Amsterdam
  Gustav Mahlerplein 11-13
  3e verdieping, 1082 MS Amsterdam
  Telefoon: 0517 493 306
  Internationaal: 0031 517 493 306
  Contact voor omwonenden
  Investeringen in de omgeving waarin we werken
  Noodcontact
  0517 493 333
  • © 2017 Vermilion Energy Inc.
  • Juridisch
  • Website door Media Dog